Χρώματα Πίσσας

Nobel Lack
Βιομηχανία Οικοδομικών - Βιομηχανικών - Ναυτιλιακών Χρωμάτων Αττική


 

Χρώματα πίσσας

NOBEL HYDRO-TAR - ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ

Οικοδομικό Πισσοειδές χρώμα - Bituminous, ΝΕΡΟΥ, 1-συστατικού, Υψηλών Στερεών – ΗΒ, ασφαλτούχου λιθάνθρακα, μονωτικό, αντι-υγρασιακό, μεταλλικών και τσιμεντένιων επιφανειών, σε ΜΑΥΡΗ απόχρωση.

  • Για μεγαλύτερη αντισκωριακή προστασία, συνιστάται η εφαρμογή του χρώματος πάνω σε αλκυδικό ή εποξικό αστάρι.
  • Εφαρμόζεται Εξωτερικά σε ρωγμές Ταρατσών και στις Βάσεις των Υπέργειων Δεξαμενών με την τσιμεντένια βάση τους. 
  • Παρέχει καλή αντίσταση στο Θαλασσινό και το Πόσιμο νερό. Εφαρμόζεται σε προστατευμένους «κενούς» χώρους, Στεγανούς χώρους, σε μεταλλικές κατασκευές που βρίσκονται πίσω απο περιοχές με επενδύσεις και Σωληνώσεις.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή προστασία μεταλλικών επιφανειών.

Δεν είναι κατάλληλο για βύθιση στο νερό. Η πισσοειδής επιφάνεια παραμένει Μαλακή μετά τον πλήρη πολυμερισμό του χρώματος.

 

NOBEL TAR - ΔΙΑΛΥΤΟΥ

Οικοδομικό Πισσοειδές χρώμα - Bituminous/Μπιτουμινικό, 1-συστατικού, Υψηλών Στερεών – ΗΒ, ασφαλτούχου λιθάνθρακα, μονωτικό, αντι-υγρασιακό, μεταλλικών και τσιμεντένιων επιφανειών, σε ΜΑΥΡΗ απόχρωση.

  • Για μεγαλύτερη αντισκωριακή προστασία, συνιστάται η εφαρμογή του χρώματος πάνω σε αλκυδικό αστάρι.
  • Εφαρμόζεται Εξωτερικά σε Υπόγειες Δεξαμενές και Σωλήνες. Εφαρμόζεται Εξωτερικά στις Βάσεις των Υπέργειων Δεξαμενών με την τσιμεντένια βάση τους. 
  • Παρέχει καλή αντίσταση στο Θαλασσινό και το Πόσιμο νερό. Εφαρμόζεται σε προστατευμένους «κενούς» χώρους, Στεγανούς χώρους, σε μεταλλικές κατασκευές που βρίσκονται πίσω απο περιοχές με επενδύσεις και Σωληνώσεις.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή προστασία μεταλλικών επιφανειών.