Χρώματα Διαγραμμίσεων Οδών

Nobel Lack
Βιομηχανία Οικοδομικών - Βιομηχανικών - Ναυτιλιακών Χρωμάτων Αττική


 

Χρώματα διαγραμμίσεων οδών

 

NobelRoad Marking ALK - Αλκυδικό Χρώμα Διαγράμμισης

Ειδικό αλκυδικό Χρώμα ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ Οδών, 1-συστ.,Διαλύτου, βασισμένο σε αλκυδικές τροποποιημένες ρητίνες και διάλυμα χλωριομένου καουτσούκ.

Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις Τριβές. 
Παρέχει πολύ καλή συμπεριφόρα στις μεταβολές των καιρικών συνθηκών. 

Εφαρμόζεται στις Διαγραμμίσεις Οδών, Αεροπορικών σε Πάρκινγκ Οχημάτων και σε Σχολικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις.

Ταχυστέγνωστο. Δεν σαπουνοποιείται

Παρέχει πολύ καλές Αντανακλαστικές Ιδιότητες. Παρέχει πολύ μεγάλη ΠΡΟΣΦΥΣΗ στα ΑΣΦΑΛΤΙΝΑ 
ΠΟΡΩΔΗ οδοστρώματα.

Παρέχει πολύ μεγάλη ΠΡΟΣΦΥΣΗ σε Τσιμεντένιες επιφάνειες και σε επιφάνειες με Τούβλα.

Δεν επηρεάζεται απο την βροχή, τα νερά των Οδών ή των διερχομένων οχημάτων.

Διατηρεί την Γυαλάδα του και την απόχρωσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν εφαρμοσθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Οι τεχνικές του προδιαγραφές είναι σύμφωνες με την Υφιστάμενη Ελληνική Νομοθεσία.

 


 

NobelRoad Marking ACR - Ακρυλικό Χρώμα Διαγράμμισης

Aκρυλικό Χρώμα ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ Οδών, 1-συστατικού, Διαλύτου, βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες.

Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις Τριβές.

Παρέχει πολύ καλή συμπεριφόρα στις μεταβολές των καιρικών συνθηκών.

Εφαρμόζεται στις Διαγραμμίσεις Οδών, Αεροπορικών Διαδρόμων, σε Πάρκινγκ-Χώροι Στάθμευσης Οχημάτων και σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις.

Ταχυστέγνωστο. Διατηρεί την Ελαστικότητα του πάνω σε επιφάνειες απο Πίσσα ή Μπετόν, αλλά ακόμα και πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες, Σοβάδες, Ξύλα κ.λ.π.

Δεν σαπωνοποιείται. Παρέχει πολύ καλές Ανακλαστικές Ιδιότητες και με την χρήση Υαλοσφαιριδίων.

Παρέχει πολύ μεγάλη ΠΡΟΣΦΥΣΗ στα ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΟΡΩΔΗ οδοστρώματα. 
Παρέχει πολύ μεγάλη ΠΡΟΣΦΥΣΗ σε Τσιμεντένιες επιφάνειες και σε επιφάνειες με Τούβλα.

Δεν επηρεάζεται απο την βροχή, τα νερά των Οδών ή των διερχομένων οχημάτων.

Διατηρεί την Γυαλάδα του και την απόχρωσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν εφαρμοσθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Οι τεχνικές του προδιαγραφές είναι σύμφωνες με την Υφιστάμενη Ελληνική Νομοθεσία και το διεθνές στάνταρτ BS EN 1871:2000.