Πισσοειδή Χρώματα

Nobel Lack
Βιομηχανία Οικοδομικών - Βιομηχανικών - Ναυτιλιακών Χρωμάτων Αττική


 

Πισσοειδή Χρώματα Διαλυτού

 

NobelTar EP 330 - Εποξειδική Πίσσα

Βιομηχανικό χρώμα 2-συστατικών, Υψηλών Στερεών, εποξειδικής Ανθρακόπισσας,  (Coal Tar Epoxy) πολυαμινικής βάσης.

Παρέχει πολύ καλή προστασία σε εμβύθιση στο Μαζούτ και στο Νερό.

Παρέχει πολύ καλές Αντισκωριακές ιδιότητες, σε ενταφιασμένες Δεξαμενές και Σωληνώσεις.

Παρέχει πολύ καλή προστασία σε χημικά μολυσμένο νερό, και σε Βιολογικούς καθαρισμούς.

Παρέχει πολύ καλή Αντι-τριβική αντίσταση.

Παρέχει πολύ καλή καθοδική προστασία σε τοποθετημένες εντός του χώματος, Δεξαμενές και Σωληνώσεις.
Παρασκευάζεται σε αποχρώσεις : Κεραμιδί και Μαύρη. ΜΑΤ.

 


 

NobelTar BIT 310 - Industrial Μπιτουμινική Πίσσα

Βιομηχανικό Πισσοειδές Μπιτουμινικό χρώμα - Bituminous, 1-συστατικού, Υψηλών Στερεών – ΗΒ, ασφαλτούχου λιθάνθρακα, μονωτικό, αντι-υγρασιακό, μεταλλικών και τσιμεντένιων επιφανειών.

Για μεγαλύτερη αντισκωριακή προστασία, συνιστάται η εφαρμογή του χρώματος πάνω σε αλκυδικό ή εποξικό αστάρι.

Εφαρμόζεται Εξωτερικά σε Υπόγειες Δεξαμενές και Σωλήνες, όπως και στην εξωτερική (επαφή με το έδαφος) πλευρά του μεταλλικού πυθμένα των Δεξαμενών καυσίμων.
Εφαρμόζεται Εξωτερικά στις Βάσεις (περιοχή με τις ραφές) των Υπέργειων Δεξαμενών, με την τσιμεντένια βάση τους.

Παρέχει καλή αντίσταση στο Θαλασσινό και το Πόσιμο νερό.

Εφαρμόζεται σε προστατευμένους «κενούς» χώρους, Στεγανούς χώρους, σε μεταλλικές κατασκευές που βρίσκονται πίσω απο περιοχές με επενδύσεις και Σωληνώσεις.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή προστασία μεταλλικών επιφανειών.
Ελαστομερής κατά  12%.
Παρασκευάζεται σε αποχρώση Μαύρη. ΜΑΤ.