Εποξειδικά Χρώματα Έσω Βαφής

Nobel Lack
Βιομηχανία Οικοδομικών - Βιομηχανικών - Ναυτιλιακών Χρωμάτων Αττική


 

Δεξαμενές Καυσίμων

 

Εσωτερική Βαφή Δεξαμενών Καυσίμων

Ειδικά Εποξειδικά χρώματα 2-συστατικών, για την εσωτερική βαφή μεταλλικών Δεξαμένων αποθήκευσης Καυσίμων. Παρέχουν μεγάλη χημική αντοχή, με συμβατότητα στα περισσότερα προϊόντα παραγωγής των Διυλιστηρίων.

 

NobelLine 900 - Αμινο-Φαινολικό Εποξειδικό Χρώμα

Βιομηχανικό εποξειδικό  Χρώμα για την Εσωτερική βαφή Δεξαμενών ΚΑΥΣΙΜΩΝ, 2-συστατικών, Υψηλών Στερεών – ΗΒ, Αμινο-Φαινολικής βάσης, με αντοχή σε Συνεχή ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ αποθήκευσης προϊόντος καυσίμου, μέχρι τους 100 C.

Για μικρά χρονικά διαστήματα μπορεί να αντέξει σε θερμοκρασίες 120 C.

Εφαρμόζεται σε μεταλλικές και τσιμεντένιες Δεξαμενές που αποθηκεύουν Καύσιμα Διϋλιστηρίου, κυρίως : 

 • Μαζούτ, Βενζίνες,
 • Πετρέλαια θέρμανσης και Κίνησης, Ελαφριά χημικά,
 • Ηπιοι Βιολογικοί καθαρισμοί, 
 • Αμόλυβδη βενζίνη χωρίς πρόσθετα, Βιοαύσιμα,  
 • Νάφθα, Αργό πετρέλαιο, Ντήζελ, VGO πετρέλαιο, 
 • Οργανικά Οξέα, Αλκοόλ, μη στάσιμες αέριες αναθυμιάσεις ισχυρών ΟΞΕΩΝ 
 • και χημικά με Ηπιους Διαλύτες.

Αντέχει σε θερμοκρασία  VGO πετρέλαιο μέχρι 80-100 C.

Το ίδιο το προϊόν, αραιωμένο κατά 20%, χρησιμοποιείται και για αρχικό αστάρι.  

Παρέχει καλή ελαστικότητα, στις επιφάνειες των μεταλλικών πυθμένων και των Οροφών, των Δεξαμενών.
Παρασκευάζεται σε αποχρώσεις: Λευκώδες και Γκρί ανοικτό. ΜΑΤ.

 


 

NobelLine 700 - Αμινικό Εποξειδικό 100% Στερεά

Βιομηχανικό εποξειδικό  Χρώμα για την Εσωτερική βαφή Δεξαμενών ΚΑΥΣΙΜΩΝ, 2-συστατικών, ΑΝΕΥ διαλυτών – solvent free 100% στερεά κατ' όγκο, Αμινικής βάσης, με αντοχή σε Συνεχή ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ προϊόντος καυσίμου, μέχρι τους 55 C.

Εφαρμόζεται σε μεταλλικές Δεξαμενές που αποθηκεύουν : 

 • Μαζούτ, Βενζίνες, Πετρέλαια θέρμανσης και Κίνησης, Ελαφριά χημικά,
 • Ηπιοι Βιολογικοί καθαρισμοί, 
 • Αμόλυβδη βενζίνη χωρίς πρόσθετα, Αργό πετρέλαιο, Ντήζελ, Οργανικά Οξέα, 
 • Αλκοόλες και χημικά με Ηπιους Διαλύτες.

Εφαρμόζεται σε ΜΙΑ στρώση, σε μεταλλικές Δ/ξ στην ξηρά αλλά και σε Πλοία, με πολύ καλές αντισκωριακές ιδιότητες.

Λόγω έλλειψης αέριων διαλυτών – solvent free, μειώνονται δραματικά οι κίνδυνοι για πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μπορεί να ενισχυθεί το φίλμ του με Φυλλίδια Υάλου, για την επιτυχή και μακρόχρονη προστασία των ταλαιπωρημένων ΠΥΘΜΕΝΩΝ Δεξαμενών. 

Παρέχει πολύ καλή ελαστικότητα, στις επιφάνειες των μεταλλικών πυθμένων και Οροφών, των Δεξαμενών.
Παρασκευάζεται σε αποχρώσεις: Λευκώδες και Μπέζ. ΜΑΤ.

 


 

NobelLine 600 - Αμινικό Εποξειδικό Χρώμα

Βιομηχανικό εποξειδικό  Χρώμα για την Εσωτερική βαφή Δεξαμενών ΚΑΥΣΙΜΩΝ, 2-συστατικών, Υψηλών Στερεών – ΗΒ, Αμινικής βάσης (Amine Adduct epoxy), με αντοχή σε Συνεχή ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ προϊόντος καυσίμου, μέχρι τους 55 C.

Εφαρμόζεται σε μεταλλικές και τσιμεντένιες Δεξαμενές που αποθηκεύουν : 

 • Καύσιμα Διϋλιστηρίου, Επιπρόσθετα ΑντιΠαγωτικά πρόσθετα καυσίμων
 • βασισμένα στην Γλυκόζη,
 • Αεροπορικό καύσιμο, Κηροζίνη Aεροσκαφών, 
 • Καύσιμο Τζέτ Α, Α1, Β, D,F-12, 18, 22, 35, 40, 44, & JP1, 3, 4, 5, 6,

Βενζίνη (Gasoline), Βουτανόλη, Καυστική σόδα 10%-75%, 
Ντήζελ (Diesel) προϊόντα, Πετρέλαια θέρμανσης και Κίνησης, 

Ελαφριά χημικά, Ηπιοι Βιολογικοί καθαρισμοί,
Αμόλυβδη βενζίνη (Unleaded) χωρίς πρόσθετα, Οργανικά Ηπια Οξέα.

Ευκολία στην εφαρμογή (αραιωμένο κατά 20%, χρήση ως αρχικό αστάρι) αλλά και στο καθάρισμα. 
Μπορεί να αποθηκεύσει μεγάλη ποικιλία πετρελαϊκών προϊόντων.
Σύμφωνο με προδιαγραφή  MIL-C-4556-D.

Παρέχει καλή ελαστικότητα, στις επιφάνειες των μεταλλικών πυθμένων και των Οροφών, των μεταλλικών Δεξαμενών.
Παρασκευάζεται σε αποχρώσεις : Λευκώδες και γκρί Ανοικτό. ΜΑΤ.

 

Δεξαμενές Πόσιμου Νερού & Ξηρών Τροφών

 

Εσωτερική Βαφή Δεξαμενών Πόσιμου Νερού & Ξηρών Τροφών

 

NobelLine 800 - Εποξειδικό Χρώμα για πόσιμο νερό

Βιομηχανικό εποξειδικό  Χρώμα για την Εσωτερική βαφή Δεξαμενών ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, 2-συστατικών, ΑΝΕΥ διαλυτών – solvent free 100% στερεά κατ'όγκο, Αμινικής βάσης.

Εφαρμόζεται σε μεταλλικές και τσιμεντένιες Δεξαμενές που αποθηκεύουν Πόσιμο νερό και Ξηρά τρόφιμα.  

Εγκεκριμένο απο το Χημείο του Ελληνικού κράτους κατά την 16/11/2009, με ειδική βεβαίωση.

Το ίδιο το προϊόν, αραιωμένο κατά 20%, χρησιμοποιείται και για αρχικό αστάρι στα 75 – 100 μικρά.

Παρέχει καλή ελαστικότητα, στις επιφάνειες των μεταλλικών πυθμένων και των Οροφών, των Δεξαμενών.
Παρασκευάζεται σε Λευκώδη απόχρωση. ΜΑΤ.