Ναυτιλιακά Εποξειδικά Αστάρια 2-Συστατικών

Nobel Lack
Βιομηχανία Οικοδομικών - Βιομηχανικών - Ναυτιλιακών Χρωμάτων Αττική


 

Ναυτιλιακά Εποξειδικά Αστάρια, 2-Συστατικών

 

NobelMarine ALU 550 - Συντήρηση-Αμπάρια-Υδροβολή

Ναυτιλιακό εποξειδικό  Ενδιάμεσο αστάρι Συντήρησης, 2-συστατικών,Υψηλών Στερεών – ΗΒ, σκληρυνόμενο με πολυαμίνη, με ιδιότητες  Μάστικ, για να επαναβάφει παλαιά χρώματα, surface tolerant, αλλά και να εφαρμόζεται και σε ΥΔΡΟΒΟΛΗΜΕΝΕΣ μεταλλικές επιφάνειες, περιέχοντας φιλλίδια ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

Γενικής χρήσης  Αστάρι Συντήρησης, αλλά και σαν Ενδιάμεσο αστάρι για εύκολη και αξιόπιστη Συντήρηση, σε μεταλλικές επιφάνειες είτε εν πλώ είτε σε δεξαμενισμούς των Σκαφών, οι οποίες εκτείθονται σε δύσκολα Θαλλάσια περιβάλλοντα.

Επαναβάφει όλα τα πολυκαιρισμένα παλαιά Αλκυδικά, εποξικά αστάρια ή ασταροχρώματα και πολυουρεθανικά χρώματα. 

Ανευ Μολύβδου και Χρωμίου.
Μπορεί να επαναβαφεί με εποξικά ή Πολυουρεθανικά τελικά Χρώματα 2-συστ.

Παρέχει πολύ καλή αντισκωριακή προστασία.
Ευκολία στην εφαρμογή. Παρέχει καλή ελαστικότητα.

Εφαρμόζεται σε ελάχιστες θερμοκρασίες των 10 C.

Παρασκευάζεται σε Ανοικτό Γκρί απόχρωση. Ημι-Γυαλιστερό.

 


 

NobelMarine ST 450 - Ενδιάμεσο Εποξειδικό Αστάρι

Ναυτιλιακό εποξειδικό  Ενδιάμεσο αστάρι Συντήρησης, 2-συστατικών,Υψηλών Στερεών – ΗΒ, ΔΙΑΛΥΤΟΥ, σκληρυνόμενο με πολυαμίνη, με ιδιότητες  Μάστικ, για να επαναβάφει παλαιά χρώματα, surface tolerant.

Γενικής χρήσης  Ενδιάμεσο Αστάρι, για εύκολη και αξιόπιστη Συντήρηση, σε μεταλλικές επιφάνειες είτε εν πλώ είτε σε δεξαμενισμούς των Σκαφών, οι οποίες εκτείθονται σε δύσκολα Θαλλάσια περιβάλλοντα.

Επαναβάφει όλα τα πολυκαιρισμένα παλαιά Αλκυδικά, εποξικά αστάρια ή ασταροχρώματα και πολυουρεθανικά χρώματα. 

Ανευ Μολύβδου και Χρωμίου.
Μπορεί να επαναβαφεί με εποξικά ή Πολυουρεθανικά τελικά Χρώματα 2-συστ., αλλά και με αλκυδικά χρώματα 1-συστ.

Παρέχει πολύ καλή αντισκωριακή προστασία.
Ευκολία στην εφαρμογή.
Παρέχει καλή ελαστικότητα.

Εφαρμόζεται σε ελάχιστες θερμοκρασίες των 10 C. Για θερμοκρασίες κάτω απο τους 10 C, σας συνιστούμε την χρήση ειδικού Χειμερινού καταλύτη.

Παρέχει Χημική αντίσταση σε «Πιτσιλίσματα» (όχι εβάπτιση), σε ήπιας οξύτητας χημικά προϊόντα.  

Παρασκευάζεται σε Κεραμιδί Λευκώδες, και Γκρί αποχρώσεις. Ημι-Γυαλιστερό.

 


 

NobelMarine EP 310 - Αστάρι Αμμοβολής

Ναυτιλιακό εποξειδικό Αστάρι Αμμοβολής, 2-συστατικών, σκληρυνόμενο με πολυαμίδιο, με πιγμέντα Φωσφορικού Ψευδαργύρου ως ενεργό αντισκωριακό.

Ταχυστέγνωτο.
Γενικής χρήσης ασταρόχρωμα, για μεταλλικές  επιφάνειες.

Παρέχει πολύ καλές Αντισκωριακές ιδιότητες σε παραθαλλάσια και Θαλλάσια περιβάλλοντα.

Ανευ Μολύβδου και Χρωμίου.
Δημιουργεί σκληρή επιφάνεια μετά τον πλήρη πολυμερισμό.

Παρέχει πολύ καλή αντισκωριακή προστασία όταν χρησιμοποιείται σε μεταλλικές κατασκευές εκτεθειμένες σε Καιρικές συνθήκες.

Ευκολία στην εφαρμογή. 

Παρασκευάζεται σε Κεραμιδί και Γκρί απόχρωση. ΜΑΤ.

 


 

NobelMarine Shop - Primer EP 200

Ναυτιλιακό εποξειδικό προ-Αστάρι (shop-primer), 2-συστατικών, σκληρυνόμενο με πολυαμίδιο, με πιγμέντα Φωσφορούχου Ψευδαργύρου ως ενεργό αντισκωριακό.

Ταχυστέγνωτο.

Σχεδιασμένο για χρήση με τις Αυτόματες Μηχανές Αμμοβολής, οι οποίες χρησιμοποιούν μεταλλικά σφαιρίδια ή άμμο, για τον καθαρισμό των μεταλλικών επιφανειών, είτε λαμαρινές είτε δοκοί, κοιλοδοκοί, σωλήνες, σύνθετα εξαρτήματα.

Παρέχει πολύ καλές Αντισκωριακές ιδιότητες, με χρονική διάρκεια απο τους 3-6 μήνες, αν εφαρμοσθεί στα 20 – 25 μικρά Πάχος Ξηρού Υμένα, αναλόγως τις καιρικές συνθήκες κατά την αποθήκευση και το βάθος του προφίλ της αμμοβολής (< 15 μικρά).

Ανευ Μολύβδου και Χρωμίου.

Πολύ καλή ρευστότητα, χωρίς «φραξίματα» στα μπέκ της Αυτόματης μηχανής.

Δημιουργεί σκληρή επιφάνεια μετά τον πλήρη πολυμερισμό.

Δεν είναι κατάλληλο για βύθιση στο νερό.

Παρασκευάζεται σε Κεραμιδί απόχρωση. Αλλες αποχρώσεις, αναλόγως ζήτησης. ΜΑΤ.